1. Ledinio vandens akkumuliatorius:

Ledo akkumuliavimo sistema  naudojama, kai 10 – 12 val per parą  naudojamas atvėsintas vanduo.

Sistema susideda iš izuoliuoto bako ir izuoliuoto dangčio. Bake yra patalpintas garintuvas, pagamintas iš specialios vamzdelių sistemos. Bakas ir vamzdelių sistema gali būti pagaminta iš galvanizuoto plieno arba nerūdyjančio plieno.

Bakas yra užpildytas vandeniu, o vamzdelių sistemoje cirkuliuoja šaldymo agentas (freonas, amoniakas, gliukolis). Šaldymo procese, ant vamzdelių susidaro ledo sluoksnis, kuris yra kontroliuojamas  ledo storio kontroleriu. Paduodamas šiltas vanduo kontaktuoja su ledu, tokiu būdu vanduo atvėsta iki temperatūros +1 C ir toks atvėsintas vanduo paduodamas į gamybą. Efektyvumą  garantuoja oro padavimo sistema: kompresorius ir oro paskirstymo sistema. Ši sistema yra naudojama: pieno, maisto, alaus, mėsos, žuvies pramonėje

2.”Falling film” čileris:

“Falling film” čileris naudojamas: pieno, mėsos ir žuvies perdirbimo įmonėse, kai reikalinga atšaldyti vandenį iki +1 C temperatūros.

„Falling film“ čileris susideda iš plokščių baterijos, kurių paviršiumi plona srovele teka vanduo. Plokštėse cirkuliuoja šaldymo agentas (freonas, amoniakas, gliukolis). Virš plokščių yra sumontuotas specialus vandens paskirstymas , kad vanduo plona srovele tolygiai padengtų visą plokščių paviršių. Po plokštėmis yra sumontuotas izoliuotas bakas, kuriame subėgęs vanduo nuo plokščių, paduodamas vartotojams.

Kadangi „Falling film“ čileris yra naudojamas maisto pramonėje, todėl įranga yra gaminama iš nerūdyjančio plieno garantuoja tiek šaldymo reikiamus parametrus, tiek hygienos reiklavaimus.